Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовини
Популярно

Още две когенерационни мощности на природен газ подготвя за въвеждане в експлоатация “Топлофикация – Перник”

Още две когенерационни мощности на природен газ подготвя за въвеждане в експлоатация “Топлофикация – Перник”, съобщиха от дружеството. Те ще служат за комбинирано производство на енергия, като всеки един от когенераторите ще бъде независим и ще може да работи самостоятелно. Предвижда се новите мощности да се използват около 8000 часа годишно.

Предварителните технико-икономически разчети показват, че през по-голямата част от годината, поради липса на значителни топлинни консуматори в Перник и региона, не е целесъобразно използването на енергийни парогенератори, работещи с гориво въглища. Обновяването е свързано и с изискванията на ЕС относно екологично законодателство със стремеж за минимални емисии на парникови газове.

Новите когенерационни мощности ще бъдат разположени в ново самостоятелно помещение, намиращо се в югозападната част на площадката на ТЕЦ “Република”.

Очаква се през май да влязат в експлоатация три газови генератора със сумарна номинална топлинна мощност до 19,5 МВ и електрическа 21,6 МВ. Те са планова инвестиция, която се реализира от няколко години. “Топлофикация” възнамерява да ги експлоатира приоритетно в периода от май до октомври. Няма да се емитират никакви прахови частици и серен диоксид. Азотните оксиди са до 250 мг/Нкуб. м, въглероден оксид – до 100 мг/Нкуб. м. Когенераторите са разположени в новоизградено хале – хидро, топло и шумоизолирано. Те ще осигуряват топлата вода на перничани през лятото.

Новите когенерации ще подпомогнат производството на енергия и през зимата. Така ще се осъществи диверсификация на горивото и постепенен преход към газ, поясниха за БТА от пернишката “Топлофикация”.

“Топлофикация – Перник” е производител по комбиниран способ на електрическа и топлинна енергия. Мощностите на дружеството са проектирани за изгаряне на местни кафяви въглища.

Източник: БТА

Подобни публикации

Back to top button