Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
ИкономикаНовиниТОП новини
Популярно

Подходът “Водено от общностите местно развитие” е пред провал

Прилагането на подхода “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) в България през новия програмен период е пред провал и има вероятност страната да загуби бюджет от близо 1 милиард лева, определен по програмите за Местните инициативни групи (МИГ). За това предупреждават представителите от Националната асоциация на местните инициативни групи в България в съобщение, получено в БТА.

От асоциацията са изпратили отворено писмо до всички Управляващи органи на програмите и съответните министерства. Те настояват за работна среща с тях в началото на следващата година по този проблем. Поисканата от тях среща е за 16 януари 2024 година.

Подходът “Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) или ЛИДЕР се прилага в Европейския съюз от 1991 г. и е припознат от всички страни членки като политически и финансов инструмент, който предоставя на местните общности в селските райони на ЕС възможността да реализират малки проекти на местна основа, съобразени с конкретните нужди на съответната територия, припомнят от асоциацията.

Подходът е част от местното самоуправление и децентрализацията в усвояването на европейските фондове. В сегашния момент в ЕС действат над 3 000 МИГ. У нас подходът се прилага и в двата програмни периода, като през настоящия работят 64 местни инициативни групи, които обхващат 117 общини, а бюджетите им са финансирани, освен по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) и по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси” (ОПРЧР), Оперативна програма “Околна среда” (ОПОС) и Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОПНОИР).

“Поради забавяния и недостатъчна координация между отделните Управляващи органи (което вече представлява системно явление), към днешна дата програмният период 2014-2020 година все още не е приключил за местните инициативни групи, все още има неодобрени проекти (най-вече по ПРСР) и неразплатени на бенефициентите средства. Процесът на подготовка за новия програмен период 2021 – 2027 година (който в момента доближава средата си), е блокиран заради липсата на диалог и бездействието на Управляващите органи както на Програмата за развитие на селските райони, така и на другите програми, включени в Подхода ВОМР. Бюджетът, предвиден за прилагане на ВОМР за периода 2023-2027 г., е малко под 1 милиард лева, като финансирането е планирано да обхване 100 МИГ и да достигне до над 2 млн. души в над 200 общини”, казват от Национална асоциация на местните инициативни групи в България.

По тяхна информация одобрените по подготвителната мярка заявления на МИГ са 107 в периода май-юли 2022 г. и включват 196 общини. Приемът на Стратегии за ВОМР беше планиран за юли месец 2023 г., но все още не е обявен и е отложен за неопределено време, се казва още в съобщението на членовете на асоциацията.

Източник: www.bta.bg

Подобни публикации

Back to top button