Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
НовиниПолитикаТОП новини
Популярно

Какво предвижда териториалният план за Перник

Териториалните планове за справедлив преход на въглищните региони Стара Загора, Перник и Кюстендил, които бяха изпратени в последния възможен момент от правителството за одобрение от страна на Европейската комисия (ЕК), дават възможност България да получи от Фонда за справедлив преход (ФСП) на ЕС около 1.3 млрд. евро, с които да се направи опит за трансформиране на икономиката на трите региона заради постепенното изоставяне на въглищата като енергиен източник.

Около 100 млн. евро бяха безвъзвратно изгубени още през 2022 г. Основната част от финансирането – около 800 млн. евро, също може да бъде изгубена от България, ако до края на годината Брюксел не одобри изпратените планове. Останалите около 400 млн. евро не зависят от тези срокове и могат да бъдат ползвани до края на 2029 г., ако териториалните планове бъдат одобрени.

В трите териториални плана правителството е представило визията и основните цели до 2038 г., когато съгласно решението на Народното събрание от 12 януари, както и съгласно Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ), който е съгласуван с Европейската комисия, е крайният срок, в който трябва да бъде спряно производството на електроенергия от въглища.

Основните цели са рекултивация на кариерите за добив на лигнитни въглища и възстановяването на територията, прехвърлянето на работните места към други сектори и преминаването към възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Най-важната част на териториалните планове е свързана с 2025 г., като е записано, че тогава “мощностите на лигнитни въглища и производството от тях ще намалее значително с мащабно преустановяване до 2035 г., докато новото производство на газ (възобновяеми и нисковъглеродни газове) се очаква да играе по-значима роля от 2030 г. нататък”.

До 2030 г. въглищните мощности трябва да са само 1.6 гигавата

Посочено е, че до 2030 г. наличните базови мощности в България, използващи лигнитни въглища, се очаква да възлизат на 1.6 гигавата (за сравнение, само държавната ТЕЦ “Марица изток 2” е 1.62 гигавата). Правителството прогнозира инсталираните ВЕИ мощности да достигнат 7.5 гигавата, включително офшорна вятърна енергия и системи за съхранение на енергия с капацитет от 1.6 гигавата. До 2035 г. ще бъде поддържан капацитет от 1 гигавата въглищни мощности за обезпечаване на критичните нужди за осигуряване на националния електроенергиен баланс при различни климатични и геополитически сценарии. Междувременно се прогнозира капацитетът на ВЕИ да надхвърли 10 гигавата към 2035 г. с включени офшорни вятърни електроцентрали с капацитет от 1.5 гигавата, както и системи за съхранение. Не се очаква въглищните мощности да имат значима роля в енергийния микс на България след 2035 г.

Част от въглищните централи ще спрат да работят

Това означава, че въглищните централи ще трябва много сериозно да намаляват производството и някои от тях напълно да спрат да работят – например още догодина изтича договорът с Националната електрическа компания (НЕК) на американската компания “КонтурГлобал”, която е собственик на ТЕЦ “КонтурГлобал Марица изток 3” (908 мегавата), а този на друга американска компания – “Ей и Ес” (AES), която е собственик на ТЕЦ “Ей и Ес Гълъбово” (700 мегавата), е до 2026 г. Дори в сравнение с работата на въглищните централи понастоящем, която е рекордно ниска, тази цел ще изисква сериозни съкращения, написа неотдавна “Капитал”, като това е в синхрон с изискването в ПВУ за намаляване на въглеродните емисии с 40% до края 2025 г.

Според анализите на правителството към 2030 г. най-малко 12 хил. алтернативни подходящи работни места ще трябва да бъдат открити в други икономически сектори заради намаляване на търсенето на въглища от тецовете. До 2038 г. се очаква да бъдат създадени още поне 15 хил. нови работни места. С най-голяма тежест е Стара Загора, където са 90% от енергетиците, докато в Перник и Кюстендил вече има относително малко хора, които се занимават с въглищна дейност под каквато и да е форма. В Перник и Кюстендил обаче ще има по-голям проблем с преквалификацията на работещите във въглищната енергетика заради по-ограничената икономика.

В плана има три стълба, които отразяват предизвикателствата и нуждите на областите. Първият подкрепя мерки за разработването и прилагането на нови устойчиви енергийни решения в съответствие с целите за нетни нулеви емисии на парникови газове. Вторият е за социалния преход и включва създаването на центрове за професионално образование и обучение, които да осигурят процеса на повишаване на квалификацията и преквалификация на съществуващата работна сила. Третият е за създаването на работни места, развитието на нови икономически сектори, създаването и развитието на предприятия.

Планирано е създаване на специално държавно предприятие “Конверсия на въглищните региони” (КВР), което ще управлява процеса по преобразуване на въгледобивните региони. То ще предприеме дейностите по рекултивация и пренасочване в рамките на въглищните мини след 2026 г. и ще играе ключова роля в осигуряването на инфраструктура за нови промишлени дейности. В плановете пише, че “една важна задача на КВР е дългосрочното възстановяване на изоставени индустриални площи и справяне с всички съответни рискове и бариери за развитието на общините”.

Перник може да разчита на 92 млн. евро

Средствата от ФСП, предвидени за региона на Перник, възлизат на 92 млн.евро. Тук е предвидена подкрепа за разширяване или създаване на индустриални паркове, съсредоточени върху решения в областта на чистите технологии. Такива решения използват уменията на работната сила, която е най-пряко засегната от прехода. Ще бъде предоставена и насърчавана подкрепа за специализация в подсектори с най-голям местен потенциал, като например, ориентировъчно, металообработка, каучук и устойчиво използване на пластмаси, производство на хранителни продукти и напитки, производство на електрическо оборудване и технологии за чиста енергия. Подкрепата ще бъде насочена към малки и средни предприятия и стартиращи предприятия.

По-специално, подкрепата може да бъде насочена към съоръжения за местно производство и съхранение на електроенергия (паркове с нулеви емисии), центрове за създаване на мрежи, бизнес инкубатори, цифровизация. По-конкретно подкрепата ще бъде насочена към по-нататъшното развитие на съществуващата индустриална и логистична зона в Перник. Диверсификация и адаптиране на предприятията към икономическия преход. Подкрепата може да включва подкрепа за закупуване на ново оборудване и осигуряване на специализирано обучение на персонала и за нематериални активи; мерки за енергийна ефективност, както и подкрепа за цифровизацията на предприятията. Ориентировъчно вниманието ще бъде насочено към сектори, определени като приоритетни за региона, като мехатроника, химическа промишленост, селско стопанство, промишлени ИКТ решения, производство на електрически компоненти и чисти енергия.

Източник: dnevnik.bg

Подобни публикации

Back to top button